foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, Harjumaa, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

LogoRuila koolis õpib 154 õpilast, õpetajaid on 20. Koolil on kaasaegne täismõõtmetes võimla ja käsitöömaja, samas majas töötab ka külaraamatukogu. Valikainena õpetatakse arvutiõpetust, tantsu, loovtöö aluseid, esinemisõpetust ja ratsutamist. Inglise keele õppimisega alustatakse teises klassis. Erilist tähelepanu pöörame kodukandi ajaloo, kultuuri ja looduse sidumisele erinevate õppeainetega. 

Lisaks õppetööle tegeldakse ka huvitööga. Kooli üheks suunaks on pakkuda õpilastele laia huvialadega tegelemise võimalust. Koolis toimuvad järgmised huviringid: kergejõustik, jalgpall, tants, kunst ja käsitöö, keraamika, meisterdamine, male, mudilaskoor, pilliõpe, robootika, näitering. Koolis tegutseb muusikastuudio, igal aastal toimub kooli lauluvõistlus, osaletakse ka valla ja maakondlikel lauluvõistlustel. 

Üks omanäolisemaid võimalusi on ratsutamine koostöös Ruila Talliga. 5. klassis õpitakse selgeks põhitõed, süvendatud õpe soovijatele algab 6. klassist. Õpetaja Ülle Palumetsa juhendamisel selgeks õpitud kadrill on suvistel mõisapäevadel meeldivaks vaatepildiks nii kohalikele kui ka kaugemalt tulnud külalistele. 2009. aastal valminud kunsti-, käsitöö- ja tööõpetusmaja annab nendeks tegevusteks käelisteks tegevusteks väga head võimalused. 

Muusikahuvidega õpilaste eest hoolitseb õpetaja Reet Ristmägi. Traditsiooniks on saanud igakevadine lauluvõistlus "Ruila laululaps".

Keraamikaringi nii suurtele kui väikestele savihuvilistele juhendab Ingrid Kitt. 

Osaleme Mõisakoolide Ühingu poolt korraldatud "Unustatud mõisate” projektis, tutvustades Ruila mõisa ja koduloomuuseumi turistidele. Kooli juures tegutseb MTÜ "Ruila Mõis", milles osalevad paljud lapsevanemad ja teised piirkonna aktivistid, kes toetavad oma tegevusega kooli, käivad koos segakooris, sportimas ja käsitööd tegemas.

Meie kool on õpetaja Kuldar Paju juhendamisel aastaid osalenud edukalt "TV 10 Olümpiastardi" ning paljudel muudel maakondlikel ja vabariiklikel spordivõistlustel.

Väikesed klassid annavad võimaluse jõuda iga õpilaseni ja on võimalik leida igas lapses tema tugevaimad küljed ja panna ta särama. Meie õpilased on esindanud valda ja kooli nii õpilaskonkurssidel, aineolümpiaadidel kui spordivõistlustel.

Igal kevadel ootavad Harjumaa koolid kutset seikluskasvatuslikule mängule "Välek".