Õppetöö

Õppenõukogu tööplaan 2021-2022


Õppenõukogu nr 1 08.12.2021 kell 14.30

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 4. Õpilünkade analüüs tasemetestide ja õpetajate hinnangute põhjal
 5. Individuaalsete õppekavade analüüs
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 2 16.03.2022 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 3. Töökeskkonna voliniku valimine
 4. Ülevaade huviringidest
 5. 2022-2023 õppeaasta tunnijaotusplaanist
 6. Tagasiside avatud tundide külastamisest
 7. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 3 04.05.2022 kell 08.15

Päevakord: 

 1. Arvamuse andmine kooli põhimääruse muutmisele

 

Õppenõukogu nr 4 10.06 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 5. Täiendavale õppetööle määramine
 6. Klassikursuse kordama jätmine
 7. Õpetajate aastaaruande kokkuvõte
 8. Arenguvestluste kokkuvõte
 9. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 5 15.06.2022 kell 10.00

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 6 31.08.2022 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Ruila Põhikooli 2022/2023 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 3. Ruila Põhikooli 2021/2022 õppeaasta aruande arutelu.
 4. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.

Õppenõukogu nr 1 08.12.2021 kell 14.30

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 4. Õpilünkade analüüs tasemetestide ja õpetajate hinnangute põhjal
 5. Individuaalsete õppekavade analüüs
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 2 16.03.2022 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 3. Töökeskkonna voliniku valimine
 4. Ülevaade huviringidest
 5. 2022-2023 õppeaasta tunnijaotusplaanist
 6. Tagasiside avatud tundide külastamisest
 7. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 3 04.05.2022 kell 08.15

Päevakord: 

 1. Arvamuse andmine kooli põhimääruse muutmisele

 

Õppenõukogu nr 4 10.06 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 5. Täiendavale õppetööle määramine
 6. Klassikursuse kordama jätmine
 7. Õpetajate aastaaruande kokkuvõte
 8. Arenguvestluste kokkuvõte
 9. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 5 15.06.2022 kell 10.00

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 6 31.08.2022 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Ruila Põhikooli 2022/2023 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 3. Ruila Põhikooli 2021/2022 õppeaasta aruande arutelu.
 4. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.