Õppetöö

Õppenõukogu tööplaan


Õppenõukogu korralised koosolekud 2020/2021 õppeaastal toimuvad:

Õppenõukogu nr 1 02.12.2020 kell 14.20

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine vastavalt tunnustamise korrale
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 2 17.03.2021 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. "Õpilaste tunnustamise korra" muutmine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 3 9.06.2021 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 4. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 5. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 6. Täiendavale õppetööle määramine
 7. Klassikursuse kordama jätmine
 8. Parima õpilase preemia määramine
 9. Arenguvestluste kokkuvõte
 10. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 4 31.08.2021 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 3. Ruila Põhikooli 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 4. Ruila Põhikooli 2020/2021 õppeaasta aruande arutelu.
 5. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.

Õppenõukogu korralised koosolekud 2020/2021 õppeaastal toimuvad:

Õppenõukogu nr 1 02.12.2020 kell 14.20

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine vastavalt tunnustamise korrale
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 2 17.03.2021 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. "Õpilaste tunnustamise korra" muutmine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 3 9.06.2021 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 4. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 5. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 6. Täiendavale õppetööle määramine
 7. Klassikursuse kordama jätmine
 8. Parima õpilase preemia määramine
 9. Arenguvestluste kokkuvõte
 10. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 4 31.08.2021 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 3. Ruila Põhikooli 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 4. Ruila Põhikooli 2020/2021 õppeaasta aruande arutelu.
 5. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.