Õppetöö

Õppenõukogu tööplaan 2022-2023


Õppenõukogu nr 1 29.11.2022 kell 14.30

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 4. Tagasiside klassivälise tööplaani, ettevõtlusõppe, hindamissüsteemi muudatuste ja tasemetestide kohta. 
 5. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 2 15.03.2023 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine 
 2. Õppeedukuse analüüs, õpilaste tunnustamine
 3. Uuendatud õppekava
 4. Kokkuvõte tunnikülastustest 
 5. Õpilaste rahuloluküsitluse tagasiside ja analüüs 
 6. Sisehindamise läbiviimine 2019-2023 perioodi kohta 
 7. Jooksvad küsimused. 

 

Õppenõukogu nr 3 09.06.2023 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 5. Täiendavale õppetööle määramine
 6. Klassikursuse kordama jätmine
 7. Õpetajate aastaaruande kokkuvõte
 8. Arenguvestluste kokkuvõte
 9. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 4 15.06.2023 kell 10.00

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 5 30.08.2023 kell 09.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine. 
 2. Ruila Põhikooli 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 3. Muudatused Ruila Põhikooli 2023/2024 õppekavas, tunnijaotusplaanis ja hindamisjuhendis. 
 4. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava muudatuste arutelu. 
 5. Esindaja valimine kooli hoolekogusse.
 6. Klassivälise tööplaani kinnitamine. 
 7. Kokkuvõte individuaalsetest õppekavadest ja nendega jätkamisest.
 8. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.

Õppenõukogu nr 1 29.11.2022 kell 14.30

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 4. Tagasiside klassivälise tööplaani, ettevõtlusõppe, hindamissüsteemi muudatuste ja tasemetestide kohta. 
 5. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 2 15.03.2023 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine 
 2. Õppeedukuse analüüs, õpilaste tunnustamine
 3. Uuendatud õppekava
 4. Kokkuvõte tunnikülastustest 
 5. Õpilaste rahuloluküsitluse tagasiside ja analüüs 
 6. Sisehindamise läbiviimine 2019-2023 perioodi kohta 
 7. Jooksvad küsimused. 

 

Õppenõukogu nr 3 09.06.2023 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 5. Täiendavale õppetööle määramine
 6. Klassikursuse kordama jätmine
 7. Õpetajate aastaaruande kokkuvõte
 8. Arenguvestluste kokkuvõte
 9. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 4 15.06.2023 kell 10.00

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 5 30.08.2023 kell 09.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine. 
 2. Ruila Põhikooli 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 3. Muudatused Ruila Põhikooli 2023/2024 õppekavas, tunnijaotusplaanis ja hindamisjuhendis. 
 4. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava muudatuste arutelu. 
 5. Esindaja valimine kooli hoolekogusse.
 6. Klassivälise tööplaani kinnitamine. 
 7. Kokkuvõte individuaalsetest õppekavadest ja nendega jätkamisest.
 8. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.