Õppetöö

Õppenõukogu tööplaan 2023-2024


Õppenõukogu nr 1 29.11.2023 kell 14.30

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 4. Ruila kooli arengukava 2024-2027
 5. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 2 13.03.2024 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine 
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 3. Riskianalüüsi täiendamine
 4. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 3 06.05.2024 kell 12.30

Päevakord: 

 1. Mõjutusmeetme rakendamine

 

Õppenõukogu nr 4 10.06.2024 kell 14.30

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste kontroll
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine või täiendavale õppetööle määramine
 4. Kokkuvõte arenguvestlustest
 5. Ettepanekud hindamisjuhendi muutmiseks
 6. Jooksvad küsimused. 

 

Õppenõukogu nr 5 17.0606.2024 kell 8.30.

Päevakord: 

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 6 30.08.2024 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine. 
 2. 2024/2025 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 3. Muudatused õppekavas, tunnijaotusplaanis ja hindamisjuhendis. 
 4. Kodukorra ja päevakava muudatuste arutelu. 
 5. Esindaja valimine kooli hoolekogusse.
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.

Õppenõukogu nr 1 29.11.2023 kell 14.30

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 4. Ruila kooli arengukava 2024-2027
 5. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 2 13.03.2024 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine 
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 3. Riskianalüüsi täiendamine
 4. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 3 06.05.2024 kell 12.30

Päevakord: 

 1. Mõjutusmeetme rakendamine

 

Õppenõukogu nr 4 10.06.2024 kell 14.30

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste kontroll
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine või täiendavale õppetööle määramine
 4. Kokkuvõte arenguvestlustest
 5. Ettepanekud hindamisjuhendi muutmiseks
 6. Jooksvad küsimused. 

 

Õppenõukogu nr 5 17.0606.2024 kell 8.30.

Päevakord: 

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu nr 6 30.08.2024 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine. 
 2. 2024/2025 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 3. Muudatused õppekavas, tunnijaotusplaanis ja hindamisjuhendis. 
 4. Kodukorra ja päevakava muudatuste arutelu. 
 5. Esindaja valimine kooli hoolekogusse.
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.