Lasteaed

Meie igapäevaelu


Lasteaia töökorraldus suvisel perioodil:

 • 17.-30. juunini on avatud 2 rühma (Õiekesed, Kirsikesed)
 • 22. juuni on lühendatud tööpäev, lasteaed suletakse kell 15.30
 • 1.-31. juulini on lasteaed kollektiivpuhkuseks suletud
 • 1.-5. augustini on avatud 2 rühma (Õiekesed, Kirsikesed)
 • 8.-15. augustini on avatud 3 rühma (Lehekesed, Õiekesed, Kirsikesed)
 • alates 16. augustist on avatud kõik rühmad 

 

Haigustunnustega lapsi lasteaeda tuua ei tohi!

Laste üleandmine toimub nakkusjuhtumite vältimiseks õues. 

 

Lasteaia päevakava, söögimenüü ning kodukorra leiate allolevatelt linkidelt:

Päevakava

Kodukord

Söögimenüü

Kõik lasteaia õppetööd puudutav info, ettevõtmiste ja ürituste plaanid on leitavad elektroonilisest e-õppeinfosüsteemist ELIIS

Kui ühest perest käib lasteaias mitu last, tuleb ELIIS-is iga lapse kohta teha eraldi liitumisavaldus.

Lasteaia töökorraldus suvisel perioodil:

 • 17.-30. juunini on avatud 2 rühma (Õiekesed, Kirsikesed)
 • 22. juuni on lühendatud tööpäev, lasteaed suletakse kell 15.30
 • 1.-31. juulini on lasteaed kollektiivpuhkuseks suletud
 • 1.-5. augustini on avatud 2 rühma (Õiekesed, Kirsikesed)
 • 8.-15. augustini on avatud 3 rühma (Lehekesed, Õiekesed, Kirsikesed)
 • alates 16. augustist on avatud kõik rühmad 

 

Haigustunnustega lapsi lasteaeda tuua ei tohi!

Laste üleandmine toimub nakkusjuhtumite vältimiseks õues. 

 

Lasteaia päevakava, söögimenüü ning kodukorra leiate allolevatelt linkidelt:

Päevakava

Kodukord

Söögimenüü

Kõik lasteaia õppetööd puudutav info, ettevõtmiste ja ürituste plaanid on leitavad elektroonilisest e-õppeinfosüsteemist ELIIS

Kui ühest perest käib lasteaias mitu last, tuleb ELIIS-is iga lapse kohta teha eraldi liitumisavaldus.