Lasteaed

Meie igapäevaelu


Head lapsevanemad!

Teavitame Teid muudatustest lasteaia töös seoses COVID-19 viiruse laialdase levikuga. 

Saue valla lapsevanemate jaoks jätkub ajutine lasteaia kohatasuvabastus 15. aprillist kuni 15. maini.

Kõik Saue valla lasteaiad jäävad avatuks ja lapsed, kelle koju jätmine pole võimalik, on jätkuvalt oodatud.

Kontaktide minimiseerimiseks ja sellega viiruse seljatamisele kaasaaitamiseks palume kaaluda võimalust oma lapsega koju jääda. Sellisel juhul vabastatakse lapsevanem ajutiselt  kohatasu maksmisest.

Andke kindlasti oma lasteaiale hiljemalt 14. aprilli õhtuks oma rühma meilile teada valmisolekust last 15. aprillist kuni 14. maini lasteaeda mitte tuua.

Sellisel juhul Teie e-posti aadressile ka maikuu eest arvet ei saabu. Kui siiski elu teeb oma korrektiivid ja vajate eelpool toodud perioodil lapse hoidmisel lasteaia abi, saabub arve selle perioodi eest, mis jääb koha kasutamise alguse ja perioodi lõpu (14. mai) vahele. Neile, kes teavad juba praegu, et laps tuleb lasteaeda ka järgnevatel nädalatel, saabuvad kohatasu arved tavalisel moel ja suuruses.

Seoses nakkusohu vältimisega toimub laste üleandmine õues. Lapsevanemad rühmaruumidesse siseneda ei või. 

Hoiame meie kõigi tervist!

Lasteaia päevakava, söögimenüü ning kodukorra leiate allolevatelt linkidelt:

Päevakava

Kodukord

Söögimenüü

Kõik lasteaia õppetööd puudutav info, ettevõtmiste ja ürituste plaanid on leitavad elektroonilisest e-õppeinfosüsteemist ELIIS

Kui ühest perest käib lasteaias mitu last, tuleb ELIIS-is iga lapse kohta teha eraldi liitumisavaldus.

Vastavalt Saue Vallavalitsuse korraldusele nr 369 on Kirsiaia lasteaed kollektiivpuhkuseks suletud 1.-31.07 2021. 

Head lapsevanemad!

Teavitame Teid muudatustest lasteaia töös seoses COVID-19 viiruse laialdase levikuga. 

Saue valla lapsevanemate jaoks jätkub ajutine lasteaia kohatasuvabastus 15. aprillist kuni 15. maini.

Kõik Saue valla lasteaiad jäävad avatuks ja lapsed, kelle koju jätmine pole võimalik, on jätkuvalt oodatud.

Kontaktide minimiseerimiseks ja sellega viiruse seljatamisele kaasaaitamiseks palume kaaluda võimalust oma lapsega koju jääda. Sellisel juhul vabastatakse lapsevanem ajutiselt  kohatasu maksmisest.

Andke kindlasti oma lasteaiale hiljemalt 14. aprilli õhtuks oma rühma meilile teada valmisolekust last 15. aprillist kuni 14. maini lasteaeda mitte tuua.

Sellisel juhul Teie e-posti aadressile ka maikuu eest arvet ei saabu. Kui siiski elu teeb oma korrektiivid ja vajate eelpool toodud perioodil lapse hoidmisel lasteaia abi, saabub arve selle perioodi eest, mis jääb koha kasutamise alguse ja perioodi lõpu (14. mai) vahele. Neile, kes teavad juba praegu, et laps tuleb lasteaeda ka järgnevatel nädalatel, saabuvad kohatasu arved tavalisel moel ja suuruses.

Seoses nakkusohu vältimisega toimub laste üleandmine õues. Lapsevanemad rühmaruumidesse siseneda ei või. 

Hoiame meie kõigi tervist!

Lasteaia päevakava, söögimenüü ning kodukorra leiate allolevatelt linkidelt:

Päevakava

Kodukord

Söögimenüü

Kõik lasteaia õppetööd puudutav info, ettevõtmiste ja ürituste plaanid on leitavad elektroonilisest e-õppeinfosüsteemist ELIIS

Kui ühest perest käib lasteaias mitu last, tuleb ELIIS-is iga lapse kohta teha eraldi liitumisavaldus.

Vastavalt Saue Vallavalitsuse korraldusele nr 369 on Kirsiaia lasteaed kollektiivpuhkuseks suletud 1.-31.07 2021.