Lasteaed

Toidupäeva ning kohatasu maksumus


Toidupäeva maksumus Saue valla munitsipaallasteaedades on alates 2022. a 1. septembrist 2,52 eurot. Nende laste, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud, on toidupäeva maksumus 1,87 eurot ning vahe 0,65 senti kompenseeritakse vallaeelarvest. Toitlustustoetuse saamise tingimused on määratud Saue Vallavolikogu määrusega.

Lasteaia kohatasu suuruseks on 20% kehtivast alampalgast, kohatasu on kehtestatud Saue Vallavolikogu määrusega

2023. aastal on Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

• täisosalus 145 eurot;

• 50%-suurune soodustus 72,5 eurot;

• 75%-suurune soodustus 36,25 eurot.

Kohatasu soodustuse kohta leiab täpsema infot Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist ning avalduse soodustuse saamiseks saab esitada läbi ARNO 

* * * 

2023. aasta juulikuus avatakse valverühmad Laagris Lasteaias ja Saue lasteaias Midrimaa. Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes juba Saue valla munitsipaallasteaias käivad ja kelle vanem esitab lasteaia direktorile 15. märtsiks avalduse.

Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei kehti. Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suverühmas kohal käib. Ettemaksuarve esitatakse ARNO süsteemi kaudu. Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud suverühma osalustasu ei tagastata. Suverühma kohatasu on 145 eurot ja toidupäeva maksumus on 2,52 eurot.

Suverühma kohtade komplekteerimine toimub vajaduspõhiselt vanemate avalduste alusel. Valverühma töötamise ajal tuleb tagada vajalikul hulgal lasteaia personali töölviibimine ja muude rühma avatuna hoidmise kulude katmine, seetõttu tulebki koha kasutamise soovist mitu kuud ette teatada ning osalustasu ettemaksuna tasuda. Samal põhjusel ei toimu koha kasutamata jätmisel tagasiarvestust.

Lisainfot lasteaedade suvise töökorralduse kohta on võimalik küsida lasteaiast, kus laps käib või  haridusspetsialist Lily Roobilt tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.

 

Toidupäeva maksumus Saue valla munitsipaallasteaedades on alates 2022. a 1. septembrist 2,52 eurot. Nende laste, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud, on toidupäeva maksumus 1,87 eurot ning vahe 0,65 senti kompenseeritakse vallaeelarvest. Toitlustustoetuse saamise tingimused on määratud Saue Vallavolikogu määrusega.

Lasteaia kohatasu suuruseks on 20% kehtivast alampalgast, kohatasu on kehtestatud Saue Vallavolikogu määrusega

2023. aastal on Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

• täisosalus 145 eurot;

• 50%-suurune soodustus 72,5 eurot;

• 75%-suurune soodustus 36,25 eurot.

Kohatasu soodustuse kohta leiab täpsema infot Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist ning avalduse soodustuse saamiseks saab esitada läbi ARNO 

* * * 

2023. aasta juulikuus avatakse valverühmad Laagris Lasteaias ja Saue lasteaias Midrimaa. Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes juba Saue valla munitsipaallasteaias käivad ja kelle vanem esitab lasteaia direktorile 15. märtsiks avalduse.

Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei kehti. Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suverühmas kohal käib. Ettemaksuarve esitatakse ARNO süsteemi kaudu. Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud suverühma osalustasu ei tagastata. Suverühma kohatasu on 145 eurot ja toidupäeva maksumus on 2,52 eurot.

Suverühma kohtade komplekteerimine toimub vajaduspõhiselt vanemate avalduste alusel. Valverühma töötamise ajal tuleb tagada vajalikul hulgal lasteaia personali töölviibimine ja muude rühma avatuna hoidmise kulude katmine, seetõttu tulebki koha kasutamise soovist mitu kuud ette teatada ning osalustasu ettemaksuna tasuda. Samal põhjusel ei toimu koha kasutamata jätmisel tagasiarvestust.

Lisainfot lasteaedade suvise töökorralduse kohta on võimalik küsida lasteaiast, kus laps käib või  haridusspetsialist Lily Roobilt tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.