Lasteaed

Toidupäeva ning kohatasu maksumus


Toidupäeva maksumus Saue valla munitsipaallasteaedades on alates 2022. a 1. septembrist 2,52 eurot. Nende laste, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud, on toidupäeva maksumus 1,87 eurot ning vahe 0,65 senti kompenseeritakse vallaeelarvest. Toitlustustoetuse saamise tingimused on määratud Saue Vallavolikogu määrusega.

Lasteaia kohatasu suuruseks on 20% kehtivast alampalgast, kohatasu on kehtestatud Saue Vallavolikogu määrusega

2023. aastal on Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

• täisosalus 145 eurot;

• 50%-suurune soodustus 72,5 eurot;

• 75%-suurune soodustus 36,25 eurot.

Kohatasu soodustuse kohta leiab täpsema infot Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist ning avalduse soodustuse saamiseks saab esitada läbi ARNO 

Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda lasteasutuse toetust, mida saab teha siin

 

Toidupäeva maksumus Saue valla munitsipaallasteaedades on alates 2022. a 1. septembrist 2,52 eurot. Nende laste, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud, on toidupäeva maksumus 1,87 eurot ning vahe 0,65 senti kompenseeritakse vallaeelarvest. Toitlustustoetuse saamise tingimused on määratud Saue Vallavolikogu määrusega.

Lasteaia kohatasu suuruseks on 20% kehtivast alampalgast, kohatasu on kehtestatud Saue Vallavolikogu määrusega

2023. aastal on Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

• täisosalus 145 eurot;

• 50%-suurune soodustus 72,5 eurot;

• 75%-suurune soodustus 36,25 eurot.

Kohatasu soodustuse kohta leiab täpsema infot Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist ning avalduse soodustuse saamiseks saab esitada läbi ARNO 

Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda lasteasutuse toetust, mida saab teha siin