Kool

Tööpakkumine


Võtame tööle

  • lasteaiaõpetaja (tähtajatu töölepinguga, täiskoormusega, tööleasumine alates 18. oktoobrist). Lasteaiaõpetaja ülesandeks on 1+2 süsteemis töötavas meeskonnas õppe- ja kasvatustegevuste juhtimine ja läbiviimine,laste arengu igakülgne toetamine, turvalise kasvukeskkonna loomine. Nõutav: erialane kvalifikatsioon.
  • tugiisiku lasteaeda (osalise koormusega, tööleasumine esimesel võimalusel).  Tugiisiku tööülesanneteks on konkreetseid lapsi igapäevastes tegevustes toetavad ja abistavad tegevused E-R 9-13. Nõutav: keskharidus.
  • tugiisiku kooli (täiskoormusega, tööleasumine esimesel võimalusel). Tugiisiku tööülesanneteks on õpilast toetavad ja abistavad tegevused E-R kogu koolipäeva vältel. Nõutav: keskharidus.

Avaldus, CV ja haridust tõendav dokument tuleb esitada meiliaadressil ruilakool@ruilakool.ee hiljemalt 30. septembriks.

Info tel 5163534

Direktor Tiia Rosenberg

Võtame tööle

  • lasteaiaõpetaja (tähtajatu töölepinguga, täiskoormusega, tööleasumine alates 18. oktoobrist). Lasteaiaõpetaja ülesandeks on 1+2 süsteemis töötavas meeskonnas õppe- ja kasvatustegevuste juhtimine ja läbiviimine,laste arengu igakülgne toetamine, turvalise kasvukeskkonna loomine. Nõutav: erialane kvalifikatsioon.
  • tugiisiku lasteaeda (osalise koormusega, tööleasumine esimesel võimalusel).  Tugiisiku tööülesanneteks on konkreetseid lapsi igapäevastes tegevustes toetavad ja abistavad tegevused E-R 9-13. Nõutav: keskharidus.
  • tugiisiku kooli (täiskoormusega, tööleasumine esimesel võimalusel). Tugiisiku tööülesanneteks on õpilast toetavad ja abistavad tegevused E-R kogu koolipäeva vältel. Nõutav: keskharidus.

Avaldus, CV ja haridust tõendav dokument tuleb esitada meiliaadressil ruilakool@ruilakool.ee hiljemalt 30. septembriks.

Info tel 5163534

Direktor Tiia Rosenberg