Dokumendid


Ruila Põhikooli põhimäärus

Ruila Põhikooli arengukava

Ruila Põhikooli sisehindamiskord

Ruila Põhikooli töökorralduse reeglid

Ruila Põhikooli asjaajamise juhend

Isikuandmete töötlemise kord Ruila Põhikoolis

Ruila Põhikooli palgakorralduse põhimõtted

Avaliku konkursi läbiviimise kord

Kooli hoolekogu tegutsemise kord

Klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord

Õppekäigule, ekskursioonile mineku teatis

Ruila Põhikooli õpilaste tunnustamise kord

Ruila Põhikooli referaadi koostamise ja vormistamise nõuded

Arenguvestlus

Pikaajalise etteplaneeritud puudumise avaldus

Klassijuhataja ametijuhend

Õpilasesinduse põhimäärus

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

Ruila Põhikooli avalik dokumendiregister alates 01.01.2019.

Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreeritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda teabenõude esitamisega. Dokumendiregistri kasutusjuhendi leiate siit.

Isikuandmete töötlemise kord Ruila Põhikoolis

Ruila Põhikooli palgakorralduse põhimõtted

Avaliku konkursi läbiviimise kord

Kooli hoolekogu tegutsemise kord

Klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord

Õppekäigule, ekskursioonile mineku teatis

Ruila Põhikooli õpilaste tunnustamise kord

Ruila Põhikooli referaadi koostamise ja vormistamise nõuded

Arenguvestlus

Pikaajalise etteplaneeritud puudumise avaldus

Klassijuhataja ametijuhend

Õpilasesinduse põhimäärus

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

Ruila Põhikooli avalik dokumendiregister alates 01.01.2019.

Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreeritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda teabenõude esitamisega. Dokumendiregistri kasutusjuhendi leiate siit.