Meie lood

Lõppes rahvusvaheline Erasmus+ projekt nimega Õppiv Ruila Põhikool 29. veebruar Lea Tikenberg-Rulli

Erasmus+


Lõppes rahvusvaheline Erasmus+ projekt nimega Õppiv Ruila Põhikool

Kooli eesmärgiks oli projekti kaudu tõsta õppekvaliteeti läbi õpetaja professionaalse arengu, keskendudes õpijate õpioskuste arendamisele ja erinevate õpistrateegiate kasutuselevõtule.
Projektis osalemine aitas kaasa erinevate õppemeetodite ja lähenemiste kasutuselevõtul, et kaasajastada õpet koolis, soodustada õpilaste poolt tulemuste saavutamiseks erinevate õpistrateegiate kasutamist.

Erinevate riikide haridussüsteemide ja õppeasutuste tööga tutvumine avardas koolimeeskonna vaadet haridusele ning saadud rahvusvahelise õppimise kogemus toetab oma kooli sihiseadet
tuleviku väljakutsete võitmisel. Projekti raames saadud rahvusvahelise koostöökogemus toetab edasist koostööd ning arenguvõimaluste leidmist ka tulevikus.

Projekti raames toimus kuus erinevat õpirännet Küprosele, Portugali, Soome, Rootsi ja Hollandisse. Õpirännetel omandati teadmisi erinevatest õpistrateegiatest, nende kasutusele võtmist toetavatest meetoditest ja erinevate riikide haridussüsteemidest. Koolituste aruteluringid ning mitteformaalsed tegevused soodustasid osalejate omavahelist suhtlemist ning selle kaudu edasiste koostöösuhete sõlmimist.

Lõppes rahvusvaheline Erasmus+ projekt nimega Õppiv Ruila Põhikool

Kooli eesmärgiks oli projekti kaudu tõsta õppekvaliteeti läbi õpetaja professionaalse arengu, keskendudes õpijate õpioskuste arendamisele ja erinevate õpistrateegiate kasutuselevõtule.
Projektis osalemine aitas kaasa erinevate õppemeetodite ja lähenemiste kasutuselevõtul, et kaasajastada õpet koolis, soodustada õpilaste poolt tulemuste saavutamiseks erinevate õpistrateegiate kasutamist.

Erinevate riikide haridussüsteemide ja õppeasutuste tööga tutvumine avardas koolimeeskonna vaadet haridusele ning saadud rahvusvahelise õppimise kogemus toetab oma kooli sihiseadet
tuleviku väljakutsete võitmisel. Projekti raames saadud rahvusvahelise koostöökogemus toetab edasist koostööd ning arenguvõimaluste leidmist ka tulevikus.


Projekti raames toimus kuus erinevat õpirännet Küprosele, Portugali, Soome, Rootsi ja Hollandisse. Õpirännetel omandati teadmisi erinevatest õpistrateegiatest, nende kasutusele võtmist toetavatest meetoditest ja erinevate riikide haridussüsteemidest. Koolituste aruteluringid ning mitteformaalsed tegevused soodustasid osalejate omavahelist suhtlemist ning selle kaudu edasiste koostöösuhete sõlmimist.