Lasteaed

Suviste valverühmade avamisest


Suvised valverühmad avatakse juulikuus Veskitammi ja Midrimaa lasteaias ning piisava huvi korral ka Riisipere lasteaias

2024. aasta juulikuus avatakse valverühmad Veskitammi lasteaias, Saue lasteaias Midrimaa ja Riisipere lasteaias. Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes juba Saue valla munitsipaallasteaias käivad ja kelle vanem esitab lasteaia direktorile 15. märtsiks avalduse. Kirsiaia lasteaias tuleb valverühma avaldus esitada meiliaadressil tiia.rosenberg@ruilakool.ee

Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei kehti. Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suverühmas kohal käib. Ettemaksuarve esitatakse ARNO süsteemi kaudu. Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud suverühma osalustasu ei tagastata. Suverühma kohatasu on 164 eurot ja toidupäeva maksumus on 2,54 eurot.

Suverühma kohtade komplekteerimine toimub vajaduspõhiselt vanemate avalduste alusel. Valverühma töötamise ajal tuleb tagada vajalikul hulgal lasteaia personali töölviibimine ja muude rühma avatuna hoidmise kulude katmine, seetõttu tulebki koha kasutamise soovist mitu kuud ette teatada ning osalustasu ettemaksuna tasuda. Samal põhjusel ei toimu koha kasutamata jätmisel tagasiarvestust.

NB! Riisipere lasteaias avatakse suverühm juhul, kui 15. märtsiks on sealsesse suverühma registreerunud vähemalt 10 last. Kui soovijaid on vähem, rühma ei avata ja soovi avaldanud lapsed saavad kasutada kohta Saue Lasteaia Midrimaa või Veskitammi Lasteaia suverühmas.

Suverühma mitte registreerunud laste vanematele kohatasu ja toiduraha arveid juulikuu eest ei esitata.

Lisainfot lasteaedade suvise töökorralduse kohta on võimalik küsida lasteaiast, kus laps käib või  haridusspetsialist Lily Roobilt tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.

Suvised valverühmad avatakse juulikuus Veskitammi ja Midrimaa lasteaias ning piisava huvi korral ka Riisipere lasteaias

2024. aasta juulikuus avatakse valverühmad Veskitammi lasteaias, Saue lasteaias Midrimaa ja Riisipere lasteaias. Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes juba Saue valla munitsipaallasteaias käivad ja kelle vanem esitab lasteaia direktorile 15. märtsiks avalduse. Kirsiaia lasteaias tuleb valverühma avaldus esitada meiliaadressil tiia.rosenberg@ruilakool.ee

Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei kehti. Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suverühmas kohal käib. Ettemaksuarve esitatakse ARNO süsteemi kaudu. Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud suverühma osalustasu ei tagastata. Suverühma kohatasu on 164 eurot ja toidupäeva maksumus on 2,54 eurot.

Suverühma kohtade komplekteerimine toimub vajaduspõhiselt vanemate avalduste alusel. Valverühma töötamise ajal tuleb tagada vajalikul hulgal lasteaia personali töölviibimine ja muude rühma avatuna hoidmise kulude katmine, seetõttu tulebki koha kasutamise soovist mitu kuud ette teatada ning osalustasu ettemaksuna tasuda. Samal põhjusel ei toimu koha kasutamata jätmisel tagasiarvestust.

NB! Riisipere lasteaias avatakse suverühm juhul, kui 15. märtsiks on sealsesse suverühma registreerunud vähemalt 10 last. Kui soovijaid on vähem, rühma ei avata ja soovi avaldanud lapsed saavad kasutada kohta Saue Lasteaia Midrimaa või Veskitammi Lasteaia suverühmas.

Suverühma mitte registreerunud laste vanematele kohatasu ja toiduraha arveid juulikuu eest ei esitata.

Lisainfot lasteaedade suvise töökorralduse kohta on võimalik küsida lasteaiast, kus laps käib või  haridusspetsialist Lily Roobilt tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.