Õppetöö

Lõpueksamite ja tasemetööde ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.
7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.