Õppetöö

Koolivaheajad, lõpueksamite ja tasemetööde ajad 2022-2023 õppeaastal


Riiklikud koolivaheajad

sügisvaheaeg 24. - 30. oktoober

jõuluvaheaeg 22. detsember - 8. jaanuar 

talvevaheaeg 27. veebruar -  5. märts

kevadvaheaeg 24. - 30. aprill 

suvevaheaeg  15. juuni -  31. august

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad


eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik, võõrkeelte puhul ka suuline osa) – 12. juuni 2023

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass

matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022
eesti keel (kirjalik) – 23. ja 26.-27. september 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 2022

7. klass

matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022
eesti keel (kirjalik) – 23. ja 26.-27. september 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 202

III kooliaste
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;

 

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:


sügisvaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
jõuluvaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
suusavaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

kevadvaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
suvevaheaeg13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Riiklikud koolivaheajad

sügisvaheaeg 24. - 30. oktoober

jõuluvaheaeg 22. detsember - 8. jaanuar 

talvevaheaeg 27. veebruar -  5. märts

kevadvaheaeg 24. - 30. aprill 

suvevaheaeg  15. juuni -  31. august

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad


eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik, võõrkeelte puhul ka suuline osa) – 12. juuni 2023

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass

matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022
eesti keel (kirjalik) – 23. ja 26.-27. september 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 2022

7. klass

matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022
eesti keel (kirjalik) – 23. ja 26.-27. september 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 202

III kooliaste
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;

 

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:


sügisvaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
jõuluvaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
suusavaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

kevadvaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
suvevaheaeg13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.