Õppetöö

Koolivaheajad, tasemetööd ja lõpueksamid 2023-2024 õppeaastal


2023/2024. õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 23. -  29. oktoober 2023
II vaheaeg 21. detsember 2023. - 7. jaanuar 2024
III vaheaeg 26. veebruar -  3. märts 2024
IV vaheaeg 22. - 28. aprill 2024 
V vaheaeg 13. juuni - kuni 31. august 2024

2024/2025. õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 21. oktoober 2024 - 27. oktoober 2024. 
II vaheaeg 23. detsember 2024 - 5. jaanuar 2025
III vaheaeg 24. veebruar 2025. - 2. märts 2025
IV vaheaeg 14. aprill 2025 - 20. aprill 2025
V vaheaeg 10. juuni 2025 - 31. august 2025

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023-2024 õppeaastal
eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
valikeksam A- või B-võõrkeeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos või ühiskonnaõpetuses (kirjalik, võõrkeelte puhul ka suuline osa) – 12. juuni 2023

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass:
eesti/vene keel (kirjalik) – 20. september 2023
loodusõpetus (kirjalik) – 26. september 2023 
matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2023

7. klass:

eesti keel (kirjalik)  - 19. september 2023
loodusõpetus (kirjalik) – 27. september 2023
matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2023

III kooliaste:
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 23. -  29. oktoober 2023
II vaheaeg 21. detsember 2023. - 7. jaanuar 2024
III vaheaeg 26. veebruar -  3. märts 2024
IV vaheaeg 22. - 28. aprill 2024 
V vaheaeg 13. juuni - kuni 31. august 2024

2024/2025. õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 21. oktoober 2024 - 27. oktoober 2024. 
II vaheaeg 23. detsember 2024 - 5. jaanuar 2025
III vaheaeg 24. veebruar 2025. - 2. märts 2025
IV vaheaeg 14. aprill 2025 - 20. aprill 2025
V vaheaeg 10. juuni 2025 - 31. august 2025

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023-2024 õppeaastal
eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
valikeksam A- või B-võõrkeeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos või ühiskonnaõpetuses (kirjalik, võõrkeelte puhul ka suuline osa) – 12. juuni 2023

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass:
eesti/vene keel (kirjalik) – 20. september 2023
loodusõpetus (kirjalik) – 26. september 2023 
matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2023

7. klass:

eesti keel (kirjalik)  - 19. september 2023
loodusõpetus (kirjalik) – 27. september 2023
matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2023

III kooliaste:
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.