Huvitegevus

Klassivälise töö plaan 2021-2022 õppeaastal


RUILA PÕHIKOOLI ÕPPE- JA KLASSIVÄLISE TÖÖ KAVA   2021/2022 V õppeperiood

AEG, ÜRITUS

EESMÄRGID (lähtuvalt aineõppest)

VÕISTLUSED, KONKURSID, OLÜMPIAADID, TASEMETÖÖD, KLASSIDE VÄLJASÕIDUD 

LASTEAED 

2. -6. mai

K 4.05  kolleegiumi ajal Väleki raja läbikäimine.

 

R 6.05 ”Välek”

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: eesmärgistamise oskus, vastupidavuse arendamine, info kogumise, kuulamise ja töötlemise oskus,

Motivatsiooni toetamine: koostöise õpikeskkonna loomine

E 02.05 9. klass teeb loodusainete pädevustesti

T 03.05 3.-4. klass Tartus teatris

T 3.05 6. klass kanuutamas

N 05.05 8. klass Tervishoiumuuseumis

E 02.05 nõiatrall

 

R 06.05 Kirsikesed Ruilas “Välekil”

9.-13. mai

T 10.05  9.30 “Põhja-Tallinna” kontsert

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Ainevaldkonnad: muusika,

Õpioskus: kuulamisoskuse arendamine, analüüsimine.

Motivatsiooni toetamine: huvi tekitamine muusika vastu, info töötlemine, kokkuvõtte tegemine.

K 11.05 1. klassi esindus “Estonias” tänuüritusel

 

16.-20. mai

 

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Ainevaldkonnad: ettevõtlusõpe, inimeseõpetus

Õpioskus: planeerimine (märkmed, lühiajalised ja pikaajalised ülesanded, vajamineva info otsimine, päevaplaan, liikumisplaan, toitumisplaan, eesmärkide saavutamise analüüs-kuidas plaan toimis)

Motivatsiooni toetamine:  uute oskuste õppimine, huvi tekitamine, koos õppimine, ise tegemine, planeerimine

E 16.05 3. klass ettevõttes Vainupusle 10.30-12.00.

T 17.05 kokandusringi kohvik

K 18.05 9. klass Junior Achievmenti ettevõtlusprojekt “Võta ise ette”

K 18.05 9. klass teatris “Sihtisid pole sel sillal“

N 19.05 Päästeamet tuleb 3. klassile külla

N 19.05 perepäev

23.-27.mai

K 25. mai 9. klassi lõpukella aktus

 

 

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: ainealaste teadmiste kinnistamine, tõlgendamine

Motivatsiooni toetamine

K 25.05 6.klassi õppekäik, AS Balsnack 

N 26.05 algklassidel külas näitleja Franz  Malmsten

N 26.05 6. klass jalgrattamatkal Vaharu järvel

26.-27.05 9. klassi eesti keele eksamikonsultatsioon

N 26.05 7. klassi õppekäik, AS Toode

R 28 1. klassi kohvik

 

30. mai -3. juuni

 

K 1.06 Jalgrattapäev

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: päheõppimine

Motivatsiooni toetamine: ühtekuuluvustunne, koos tegemine

E 30. 05 9. klassi eesti keele lõpueksam

E 30.05 1. ja 2. klass Loomaaias

E 30.05 6. klass Läänemaal ja Haapsalu piiskopilinnuses

E 30.05 8. klass Kadrioru pargis

N 2.06 8. klass ettevõtlusõppe raames Laitse Lossis

T 31.05 16.00  Kirsikeste lõpupidu

 

6. - 10. juuni

 

K 8.06 10.20 - 12.00 (3. ja 4. tund) nutisõltuvuse koolitus 5.-7. klassile.

K-N 8.-9.06 õpikute ja kapivõtmete tagastamine

R 10.06  kell 14.30 ÕPPENÕUKOGU   

 

 

 

 

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: seostamine

Motivatsiooni toetamine: koos tegemine, teineteisega arvestamine, märkamine, huvi toetamine, kuuluvustunne

 

E 6.06 9. klassi matemaatika lõpueksam

E 6.06 2. klass Vainupuslel külas

E 6.06 5. klass Looderannikul, Silma õpikoda

E 6.06 7. klass Vabamus (peale 1. tundi)

E 0.06 3. klass matkal (peale 3. tundi). 

E 6.06 4. klass matkal (peale 1. tundi)

E 6.06 6. klass Bastioni käikudes

E 6.06 8. klass jalgrattamattal Padisel

T 7. 06 7. klass botaanikaaias

T 7.06 3. klass Eesti Panga Muuseumis

T 7.06 2. klass Keila Tervisekeskuses

K 8.06 8. klassil karjäärinõustamine

K 8.06 nutisõltuvuse koolitus 5.-7. klassile

K 8.06 2. klassi klassiõhtu

N 9.06 1. klass matkal

N 09.06 7. kl jalgrattamatkal Mõnuste külas ja Ristema talumuuseumis

N 9.06 2. klassi klassiõhtu

N 09.06 3. klass klassiõhtu kell 14.30-18.00

R 10.06. 4 ja 4A Tervishoiumuuseumis 10.00-11.30

R 10.06 3. ja 3.A Kadrioru kunstimuuseum kell 10.30-12.00.

T 7.06 lasteaia õppenõukogu

13. - 17.juuni

E 13.06 pärimuspäev, viimane koolipäev

K 15.06 ÕPPENÕUKOGU

R 17.06 kell 16.00 9. klassi lõpuaktus

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: Info otsimine, seoste loomine,

Motivatsiooni toetamine: Kuuluvustunde loomine- sinu leitud info on oluline ja vajalik

 

 

T 14.06 10.00 9. klassi lõpueksam valikaines

 

 

IV õppeperioodi tööplaani leiad siit

III õppeperioodi tööplaani leiad siit

II õppeperioodi tööplaani leiad siit

I õppeperioodi tööplaani leiad siit

RUILA PÕHIKOOLI ÕPPE- JA KLASSIVÄLISE TÖÖ KAVA   2021/2022 V õppeperiood

IV õppeperioodi tööplaani leiad siit

III õppeperioodi tööplaani leiad siit

II õppeperioodi tööplaani leiad siit

I õppeperioodi tööplaani leiad siit

AEG, ÜRITUS

EESMÄRGID (lähtuvalt aineõppest)

VÕISTLUSED, KONKURSID, OLÜMPIAADID, TASEMETÖÖD, KLASSIDE VÄLJASÕIDUD 

LASTEAED 

2. -6. mai

K 4.05  kolleegiumi ajal Väleki raja läbikäimine.

 

R 6.05 ”Välek”

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: eesmärgistamise oskus, vastupidavuse arendamine, info kogumise, kuulamise ja töötlemise oskus,

Motivatsiooni toetamine: koostöise õpikeskkonna loomine

E 02.05 9. klass teeb loodusainete pädevustesti

T 03.05 3.-4. klass Tartus teatris

T 3.05 6. klass kanuutamas

N 05.05 8. klass Tervishoiumuuseumis

E 02.05 nõiatrall

 

R 06.05 Kirsikesed Ruilas “Välekil”

9.-13. mai

T 10.05  9.30 “Põhja-Tallinna” kontsert

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Ainevaldkonnad: muusika,

Õpioskus: kuulamisoskuse arendamine, analüüsimine.

Motivatsiooni toetamine: huvi tekitamine muusika vastu, info töötlemine, kokkuvõtte tegemine.

K 11.05 1. klassi esindus “Estonias” tänuüritusel

 

16.-20. mai

 

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Ainevaldkonnad: ettevõtlusõpe, inimeseõpetus

Õpioskus: planeerimine (märkmed, lühiajalised ja pikaajalised ülesanded, vajamineva info otsimine, päevaplaan, liikumisplaan, toitumisplaan, eesmärkide saavutamise analüüs-kuidas plaan toimis)

Motivatsiooni toetamine:  uute oskuste õppimine, huvi tekitamine, koos õppimine, ise tegemine, planeerimine

E 16.05 3. klass ettevõttes Vainupusle 10.30-12.00.

T 17.05 kokandusringi kohvik

K 18.05 9. klass Junior Achievmenti ettevõtlusprojekt “Võta ise ette”

K 18.05 9. klass teatris “Sihtisid pole sel sillal“

N 19.05 Päästeamet tuleb 3. klassile külla

N 19.05 perepäev

23.-27.mai

K 25. mai 9. klassi lõpukella aktus

 

 

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: ainealaste teadmiste kinnistamine, tõlgendamine

Motivatsiooni toetamine

K 25.05 6.klassi õppekäik, AS Balsnack 

N 26.05 algklassidel külas näitleja Franz  Malmsten

N 26.05 6. klass jalgrattamatkal Vaharu järvel

26.-27.05 9. klassi eesti keele eksamikonsultatsioon

N 26.05 7. klassi õppekäik, AS Toode

R 28 1. klassi kohvik

 

30. mai -3. juuni

 

K 1.06 Jalgrattapäev

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: päheõppimine

Motivatsiooni toetamine: ühtekuuluvustunne, koos tegemine

E 30. 05 9. klassi eesti keele lõpueksam

E 30.05 1. ja 2. klass Loomaaias

E 30.05 6. klass Läänemaal ja Haapsalu piiskopilinnuses

E 30.05 8. klass Kadrioru pargis

N 2.06 8. klass ettevõtlusõppe raames Laitse Lossis

T 31.05 16.00  Kirsikeste lõpupidu

 

6. - 10. juuni

 

K 8.06 10.20 - 12.00 (3. ja 4. tund) nutisõltuvuse koolitus 5.-7. klassile.

K-N 8.-9.06 õpikute ja kapivõtmete tagastamine

R 10.06  kell 14.30 ÕPPENÕUKOGU   

 

 

 

 

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: seostamine

Motivatsiooni toetamine: koos tegemine, teineteisega arvestamine, märkamine, huvi toetamine, kuuluvustunne

 

E 6.06 9. klassi matemaatika lõpueksam

E 6.06 2. klass Vainupuslel külas

E 6.06 5. klass Looderannikul, Silma õpikoda

E 6.06 7. klass Vabamus (peale 1. tundi)

E 0.06 3. klass matkal (peale 3. tundi). 

E 6.06 4. klass matkal (peale 1. tundi)

E 6.06 6. klass Bastioni käikudes

E 6.06 8. klass jalgrattamattal Padisel

T 7. 06 7. klass botaanikaaias

T 7.06 3. klass Eesti Panga Muuseumis

T 7.06 2. klass Keila Tervisekeskuses

K 8.06 8. klassil karjäärinõustamine

K 8.06 nutisõltuvuse koolitus 5.-7. klassile

K 8.06 2. klassi klassiõhtu

N 9.06 1. klass matkal

N 09.06 7. kl jalgrattamatkal Mõnuste külas ja Ristema talumuuseumis

N 9.06 2. klassi klassiõhtu

N 09.06 3. klass klassiõhtu kell 14.30-18.00

R 10.06. 4 ja 4A Tervishoiumuuseumis 10.00-11.30

R 10.06 3. ja 3.A Kadrioru kunstimuuseum kell 10.30-12.00.

T 7.06 lasteaia õppenõukogu

13. - 17.juuni

E 13.06 pärimuspäev, viimane koolipäev

K 15.06 ÕPPENÕUKOGU

R 17.06 kell 16.00 9. klassi lõpuaktus

ÜLDINE METOODIKA KÕIKIDES AINETUNDIDES

Õpioskus: Info otsimine, seoste loomine,

Motivatsiooni toetamine: Kuuluvustunde loomine- sinu leitud info on oluline ja vajalik

 

 

T 14.06 10.00 9. klassi lõpueksam valikaines