Huvitegevus

Ürituste plaan 2023-2024 I õppeperiood


 

AEG, ÜRITUS, VASTUTAJA

EESMÄRGID (lähtuvalt aineõppest)

VÕISTLUSED, KONKURSID, OLÜMPIAADID, TASEMETÖÖD, KLASSIDE VÄLJASÕIDUD

LASTEAED

30. oktoober -3. november

E 30.10 hoolekogu

K 1.11 kooli sünnipäeva aktused

K 1.11 kolleegium

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, ettevõtlikkuse toetamine.

T 31.10 7. klassi inglise keele e-tasemetöö

N 2.11 5. klassi kohvik

R 3.11 5 8. klassi õpilast osalevad Ääsmäe koolis TÜ füüsika õpitoas

 

6. - 10. november

K 8.11  kolleegium ”Noored kooli”

R 10.11 haridustöötajate hoiatusstreik

L 11.11 Tervisepäev, kontsert ja mardilaat

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, muusikaõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, pähe õppimine, esinemisoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, kombestik, rahvakultuur, pärimus, inimeste vaheliste suhete toetamine.

K 8.11 Kiili Gümnaasiumis rahvastepalliturniir,  osalevad 4-5 kl tüdrukud

N 9.11 õpilasesindus noortekonverentsil "Lahe koolipäev"

N 9.11 2. klass õppekäigul Ruila rabas

N 9.11 5. klassi klassiõhtu

N 9.11 18.00 9. klassi lastevanemate koosolek

R 10.11 3. klass Salme kultuurikeskuses näitusel

 

13. - 17. november

K 15.11 kolleegium  

K 15.11 Muraste kooliga kohtumine

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, liikluskasvatus.

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, käitumine liikluses, reeglite täitmine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, soovituste ja juhiste põhjendamine.

K 15.11 5. ja 6. klass ”Rakett 69” töötubades

N 16.11 2. klass Rahvusooperis Estonia, lasteooper „Naksitrallid“

R 17.11 loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor Viimsi koolis

R 17.11 3. klassi kohvik

N 9.11 kell 17 isadepäeva tähistamine

20. - 24. november

T 21.11 koolitus „Koosõppiv vald“

K 22.11 õpetajate kolleegium

R 24.11 I trimestri lõpp

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, aktiivne kuulamine, koostöö, pähe õppimine, väärtuskasvatus.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, kodaniku õiguste ja kohustuste tutvustamine, kodakondsuse saamine, kodanikutunne, omariikluse väärtustamine. Eesti rahvakalendri tundmaõppimine, kombestikuga tutvumine 

T 21.11 1.-3. klassi rahvastepallivõistlus

K 22.11 1. klassile tulevad külla kadrid lasteaiast

K 22.11 8. klassi loovtööde teemade kaitsmine

R 24.11 8. klassi õpilased Ääsmäel TÜ füüsika õpitoas

R 24.11 TV10 võistlused

K 22.11 kadritrall

 

27. november – 1. detsember

E 27.11 II trimestri algus

K 29.11 õppenõukogu

 

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, käsitöö, kokandus, matemaatika.

Õpioskus:  aja planeerimine, rahatarkuse õppimine, praktiliste oskuste arendamine, isetegemine, väärtuskasvatus.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, koos tegemine.

E 27.11 5. väikeklass õppekäigul

K 29.11 3. klass “Pähklipureja”  Vene teatris

N 30.11 "Nuputa" Tabasalu koolis

N 30.11 TORE-juhendajad meie koolis

N 30.11 4. klassi klassiõhtu 

R 1.12 6. klass õppekäigul / lükkub edasi

R 1.12 reaalainete viktoriin "Välk ja pauk" Saue Gümnaasiumis

T 26.11 pildistamine (Kirsikesed, Mesimummid, Päiksekesed)

K 27.11 pildistamine (Lehekesed, Õiekesed ja õpetajad)

4.-8. detsember

E 4.12 advendihommikud

K 6.12 kolleegium

 

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus, käsitöö, tants-ja liikumisõpetus, kunstiõpetus, kirjandus, esinemisõpetus.

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, pähe õppimine, esinemisoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, koostöö, iseseisvaks tegutsemiseks aja jätmine /ettevalmistus.

E 4.12 2. klassi jõuluõhtu koos vanematega 17.00

E-K 9.klassi karjäärinõustamine

T 5.12 Haiba rahvamaja mälumängusarja II voor 19.00

K 6.12 4. klassi kohvik

N 7.12 3. klassi jõuluõhtu 18.00

 

 

 

 

 

11. - 15. detsember

E 11.12 õpetajate koolitus ”Koosõppiv vald”

T 12.12 advendihommik

K 13.12 kolleegium

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

N 14.12  2. ja 3. klass "Rakett69" Teadusstuudios

N 14.12  6. klass Mahtra Talumuuseumis

N 14.12 4. klass “Naksitrallid” Estonias

R 15.12. 7. ja 8. klass KUMU-s

 

 

18.-22. detsember

T 19.12 1.-4. klassi jõulupidu “Kuidas Grinch heaks muutus”

T 19.12 5-9. klassi jõulupidu

K 20.12 Jõulukontsert

K 20.12 kolleegium „Noored kooli“

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

 

 

K 20.12 17.00 3 vanema rühma jõulupidu

20. detsember  - 7. jaanuar

VAHEAEG

VAHEAEG

VAHEAEG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEG, ÜRITUS, VASTUTAJA

EESMÄRGID (lähtuvalt aineõppest)

VÕISTLUSED, KONKURSID, OLÜMPIAADID, TASEMETÖÖD, KLASSIDE VÄLJASÕIDUD

LASTEAED

30. oktoober -3. november

E 30.10 hoolekogu

K 1.11 kooli sünnipäeva aktused

K 1.11 kolleegium

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, ettevõtlikkuse toetamine.

T 31.10 7. klassi inglise keele e-tasemetöö

N 2.11 5. klassi kohvik

R 3.11 5 8. klassi õpilast osalevad Ääsmäe koolis TÜ füüsika õpitoas

 

6. - 10. november

K 8.11  kolleegium ”Noored kooli”

R 10.11 haridustöötajate hoiatusstreik

L 11.11 Tervisepäev, kontsert ja mardilaat

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, muusikaõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, pähe õppimine, esinemisoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, kombestik, rahvakultuur, pärimus, inimeste vaheliste suhete toetamine.

K 8.11 Kiili Gümnaasiumis rahvastepalliturniir,  osalevad 4-5 kl tüdrukud

N 9.11 õpilasesindus noortekonverentsil "Lahe koolipäev"

N 9.11 2. klass õppekäigul Ruila rabas

N 9.11 5. klassi klassiõhtu

N 9.11 18.00 9. klassi lastevanemate koosolek

R 10.11 3. klass Salme kultuurikeskuses näitusel

 

13. - 17. november

K 15.11 kolleegium  

K 15.11 Muraste kooliga kohtumine

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, liikluskasvatus.

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, käitumine liikluses, reeglite täitmine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, soovituste ja juhiste põhjendamine.

K 15.11 5. ja 6. klass ”Rakett 69” töötubades

N 16.11 2. klass Rahvusooperis Estonia, lasteooper „Naksitrallid“

R 17.11 loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor Viimsi koolis

R 17.11 3. klassi kohvik

N 9.11 kell 17 isadepäeva tähistamine

20. - 24. november

T 21.11 koolitus „Koosõppiv vald“

K 22.11 õpetajate kolleegium

R 24.11 I trimestri lõpp

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, aktiivne kuulamine, koostöö, pähe õppimine, väärtuskasvatus.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, kodaniku õiguste ja kohustuste tutvustamine, kodakondsuse saamine, kodanikutunne, omariikluse väärtustamine. Eesti rahvakalendri tundmaõppimine, kombestikuga tutvumine 

T 21.11 1.-3. klassi rahvastepallivõistlus

K 22.11 1. klassile tulevad külla kadrid lasteaiast

K 22.11 8. klassi loovtööde teemade kaitsmine

R 24.11 8. klassi õpilased Ääsmäel TÜ füüsika õpitoas

R 24.11 TV10 võistlused

K 22.11 kadritrall

 

27. november – 1. detsember

E 27.11 II trimestri algus

K 29.11 õppenõukogu

 

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, käsitöö, kokandus, matemaatika.

Õpioskus:  aja planeerimine, rahatarkuse õppimine, praktiliste oskuste arendamine, isetegemine, väärtuskasvatus.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, koos tegemine.

E 27.11 5. väikeklass õppekäigul

K 29.11 3. klass “Pähklipureja”  Vene teatris

N 30.11 "Nuputa" Tabasalu koolis

N 30.11 TORE-juhendajad meie koolis

N 30.11 4. klassi klassiõhtu 

R 1.12 6. klass õppekäigul / lükkub edasi

R 1.12 reaalainete viktoriin "Välk ja pauk" Saue Gümnaasiumis

T 26.11 pildistamine (Kirsikesed, Mesimummid, Päiksekesed)

K 27.11 pildistamine (Lehekesed, Õiekesed ja õpetajad)

4.-8. detsember

E 4.12 advendihommikud

K 6.12 kolleegium

 

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus, käsitöö, tants-ja liikumisõpetus, kunstiõpetus, kirjandus, esinemisõpetus.

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, pähe õppimine, esinemisoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, koostöö, iseseisvaks tegutsemiseks aja jätmine /ettevalmistus.

E 4.12 2. klassi jõuluõhtu koos vanematega 17.00

E-K 9.klassi karjäärinõustamine

T 5.12 Haiba rahvamaja mälumängusarja II voor 19.00

K 6.12 4. klassi kohvik

N 7.12 3. klassi jõuluõhtu 18.00

 

 

 

 

 

11. - 15. detsember

E 11.12 õpetajate koolitus ”Koosõppiv vald”

T 12.12 advendihommik

K 13.12 kolleegium

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

N 14.12  2. ja 3. klass "Rakett69" Teadusstuudios

N 14.12  6. klass Mahtra Talumuuseumis

N 14.12 4. klass “Naksitrallid” Estonias

R 15.12. 7. ja 8. klass KUMU-s

 

 

18.-22. detsember

T 19.12 1.-4. klassi jõulupidu “Kuidas Grinch heaks muutus”

T 19.12 5-9. klassi jõulupidu

K 20.12 Jõulukontsert

K 20.12 kolleegium „Noored kooli“

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

 

 

K 20.12 17.00 3 vanema rühma jõulupidu

20. detsember  - 7. jaanuar

VAHEAEG

VAHEAEG

VAHEAEG