logo.png

Viimased uudised

Prindi

Nädalainfo 23.03.2015

  • Direktor Tiia Rosenberg soovis kooliperele jõudu ja jaksu viimaseks õppeveerandiks.

  • Direktor teavitas, et IV õppeveerandil on kõik pikad vahetunnid õuevahetunnid. Õpilased söövad kolmes vahetuses, mistõttu on koolis 3 pikka vahetundi. Neist kaks saavad lapsed veeta õues. Sellega seoses palun jälgida, et lapsed oleksid ilmale vastavalt riides, sest varane kevadsoojus on taandunud.

  • Kehalise kasvatuse õpetaja Kuldar Paju teavitas, et käesoleval nädalal toimuvad kehalise kasvatuse tunnid võimlas.

  • Eesti keele õpetaja Rita Pöör tegi teatavaks emakeelepäeva keeleülesannete võistkondliku lahendamise tulemused. Parimad tulemused saavutasid 9. klassi õpilaste Kristjan Koobaki, Kert Kuuseste ja Merilin Kaubi võistkonnad, kõiki autasustati magusa auhinnaga.

  • 12.03 Kiili Gümnaasiumis toimunud Harjumaa II klasside mõistatustepäeval ja III klasside kõnekäändude päeval jäid II klassi õpilased Anniki Pärna ja Roomet Pärn jagama 14.-16. kohta, III klassi õpilased Susanna Avioja ja Kristel Uustal tulid 8.-9. kohale.

  • Tunniplaanis on toimunud mõne tunni osas väikesed muudatused, need puudutavad 2., 8. ja 9. klassi. Muudatused on sisse viidud nii e-kooli kui kooli kodulehele.

  • IV õppeveerandi hommikusöögi raha on 37,60 eurot. Hommikusööki pakutakse kuni 29. maini (kaasa arvatud). Viimasel koolinädalal (1.-3. juuni) hommikusööki ei pakuta. Hommikusöögi raha palun kanda hiljemalt 10. aprilliks Ruila Põhikooli arveldusarvele EE902200221020323229 Swedbank, selgituseks märkida lapse nimi.

  • 8. klassi loovtööde kaitsmine toimub reedel, 27.03 kell 14.15.

Prindi

Lasteaeda registreerimine

Alanud on laste registreerimine sügisel avatavasse Laitse lasteaeda. Vastava informatsiooni (sh lastevanemate küsitluse kui ka lapse registreerimislehe) leiate Kernu valla kodulehelt ja Ruila Põhikooli kodulehelt alajaotusest “Lasteaed”.

Prindi

Vastuvõtt 1. klassi