foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Ruila Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor (PGS § 38 lg 2).

 1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema avalduse alusel. Lapsevanem märgib avaldusele aja, millal laps osaleb pikapäevarühma töös, vajadusel võib esitada avaldust ka õppeperioodi jooksul.
 2. Õpilase võib arvata pikapäevarühma tähtajaliselt õppenõukogu otsusega.
 3. Pikapäevarühma õpetaja teavitab koheselt lapsevanemat telefoni teel või e-kooli kaudu õpilase omavolilisest lahkumisest pikapäevarühmast.
 4. Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks.
 5. Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö oma tööpäevade kaupa ja tagab pikapäevarühmas päevakava täitmise. Pikapäevarühma töö on planeeritud esmaspäevast teisipäevani 12.05 - 15.30, kolmapäevast reedeni 12.05 - 14.30. 
 6. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab pikapäevarühma õpetaja.
 7. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse:

1) kooli õppe- ja kasvatustöö üldistest eesmärkidest;

2) pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest eesmärkidest;

3) vanemate ja laste põhjendatud soovidest;

4) hoolekogu ettepanekutest;

5) transpordivõimalustest;

6) tervisekaitse nõuetest.

 1. Pikapäevarühma päevakava on vastavuses kooli päevakavaga.
 2. Pikapäevarühma tegevust võib korraldada õppekäikude, matkade vm tegevusena ka väljaspool kooli ruume: staadionil, võimlas, raamatukogus jm vastavalt rühma tegevuskavale.
 3. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja  teadmisel ja loal kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga. Vastavalt huviringide tegevusplaanile viibivad osad õpilased pikapäevarühma ajal  paralleelselt huviringides.
 4. Pikapäevarühma kasvataja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast omavoliliselt.
 5. Lapsevanem vastutab, et õpilane täidab pikapäevarühma töökorraldust ja päevakava.
 6. Pikapäevarühma töökorraldusest ja päevakava rikkumisest teavitatakse lapsevanemat  telefoni teel, õpilaspäeviku või e-kooli kaudu.
 7. Ruila Põhikoolis on moodustatud 1 pikapäevarühm (1.-4. klassini), rühmas  õpetab ja vastutab õpetaja  Irina Laidna.

PIKAPÄEVARÜHMA NÄDALAPLAAN 2018/2019 II poolaasta 

Pikapäevarühma tegevused on: erinevad vaba aja tegevused, õues viibimine,  õppemängud, raamatukogu külastus, koduste õppetööde tegemine. 

ESMASPÄEV

6. tund

13.05 – 14.05

1.-4. klass PPR

Irina Laidna

   

13.20 – 14.05

Tantsuring (2.-3. klass)

Helena Pihel

   

13.20 – 14.05

Keraamikaring (1. grupp)

Ingrid Kitt

   

13.20 – 14.05

Õpiabi 1. klass

Kristiina Veevo

 

7. tund

14.05 – 15.00

1.-4. klass PPR

Irina Laidna

   

14.15 – 15.00

Keraamikaring (2. grupp)

Ingrid Kitt

   

14.15 – 15.00

Ratsutamine

Ülle Palumets

   

14.15 – 15.00

Kergejõustik (4.-9. klass)

Huko Linnas

 

8. tund

15.00 – 15.30

1.-4. klass PPR

Irina Laidna

   

15.10 – 15.55

Ratsutamine

Ülle Palumets

   

15.10 – 15.55

Kergejõustik (4.-9. klass)

Huko Linnas

TEISIPÄEV

5. tund

12.05 – 13.05

1. klass PPR

Irina Laidna

 

6. tund

13.05 –  14.05

1.-2. ja 4. klass PPR

Irina Laidna

   

13.20 – 14.05

1. klassi õpiabitund

Kristiina Veevo

   

13.20 –  14.05

Jalgpall (1.-2. klass)

Keila JK

   

13.20 –  14.05 

Keraamika (3. grupp) Ingrid Kitt
 

7. tund

14.05 – 15.00

1.-4. klass PPR

Irina Laidna

   

14.15 – 15.00

Kunstiring (1.-3. klass)

Ingrid Kitt

   

14.15 – 15.00

Kunstiring (4.-9. klass)

Ülle Palumets

   

14.05 – 15.00

Jalgpall (3.-9. klass)

Keila JK

 

8. tund

15.00 – 15.30

1.-4. klass PPR

Irina Laidna

   

15.10 – 15.55

Kunstiring (4.-9. klass)

Ülle Palumets

   

15.10 – 15.55

Jalgpall (4.-9. klass)

Keila JK

KOLMAPÄEV

6. tund

13.05 – 14.05

1.-2. ja 4. klass PPR

Irina Laidna

   

13.20 – 14.05

Jalgpall (1.-2. klass)

Keila JK

   

13.20 – 14.05

4. klassi õpiabitund

Rita Pöör

 

7. tund

14.05 – 14.30

1.-4. klass PPR

Irina Laidna

 

7.-8 tund

14.15 – 15.55

Jalgpall (4.-9. klass)

Keila JK

NELJAPÄEV

5. tund

12.05 – 13.05

PPR 1. klass

Irina Laidna

   

12.05 – 13.05

Kergejõustik (1.klass)

Huko Linnas

 

6. tund

13.05 – 14.05

1.-4. klass PPR

Irina Laidna

   

13.20 – 14.05

Mudilaskoor

Reet Ristmägi

   

13.20 – 14.05

3. klassi õpiabitund

Airi Veisner

 

7. tund

14.05 – 14.30

1.-4. klass PPR

Irina Laidna

   

14.15 – 15.00

Kergejõustik (4.-9.klass)

Huko Linnas

   

14.15 – 15.00

Programmeerimine (4.-9. klass)

Pavel Krõlatov

 

8. tund

15.10 – 15.55

Kergejõustik (4.-9.klass)

Huko Linnas

   

15.10 – 15.55

Programmeerimine (4.-9. klass)

Pavel Krõlatov

REEDE

5. tund

12.05 – 13.05

1. - 3.klass PPR

Irina Laidna

   

12.05 – 13.05

Kergejõustik (1. ja 3. klass)

Huko Linnas

   

13.20 – 14.05

2. klassi õpiabitund

Raili Kann

 

 6.tund

13.05 – 14.05

1.-4. klass  PPR

Irina Laidna

   

13.20 – 14.05

Mudilaskoor

Reet Ristmägi

 

7. tund

14.05 – 14.30

1.-4. klass PPR

Irina Laidna

 

7.-8. tund

14.15 – 15.55

Tants (4.-8. klass)

Helena Pihel

 Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.