Pikapäevarühm - Ruila Põhikool

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Kiusamisvaba kool

Ruila Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor (PGS § 38 lg 2).

1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema avalduse alusel. Lapsevanem märgib avaldusele aja, millal laps osaleb pikapäevarühma töös, vajadusel võib esitada avaldust ka õppeperioodi jooksul.

2. Õpilase võib arvata pikapäevarühma tähtajaliselt õppenõukogu otsusega.

3. Pikapäevarühma õpetaja teavitab koheselt lapsevanemat telefoni teel või e-kooli kaudu õpilase omavolilisest lahkumisest pikapäevarühmast.

4. Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks.

5. Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö oma tööpäevade kaupa ja tagab pikapäevarühmas päevakava täitmise. Pikapäevarühma töö on planeeritud 12.05-16.00, kolmapäeviti 12.05 - 14.00. 

6. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab pikapäevarühma õpetaja.

7. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse:

1) kooli õppe- ja kasvatustöö üldistest eesmärkidest;

2) pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest eesmärkidest;

3) vanemate ja laste põhjendatud soovidest;

4) hoolekogu ettepanekutest;

5) transpordivõimalustest;

6) tervisekaitse nõuetest.

8. Pikapäevarühma päevakava on vastavuses kooli päevakavaga.

9. Pikapäevarühma tegevust võib korraldada õppekäikude, matkade vm tegevusena ka väljaspool kooli ruume: staadionil, võimlas, raamatukogus jm vastavalt rühma tegevuskavale.

10. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja  teadmisel ja loal kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga. Vastavalt huviringide tegevusplaanile viibivad osad õpilased pikapäevarühma ajal  paralleelselt huviringides.

11. Pikapäevarühma kasvataja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast omavoliliselt.

12. Lapsevanem vastutab, et õpilane täidab pikapäevarühma töökorraldust ja päevakava.

13. Pikapäevarühma töökorraldusest ja päevakava rikkumisest teavitatakse lapsevanemat  telefoni teel, õpilaspäeviku või e-kooli kaudu.

14. Ruila Põhikoolis on moodustatud 2 pikapäevarühma:

1)         1-2. klass, rühmas õpetab ja vastutab õpetaja Airi  Veisner

2)         3-5. klass, rühmas  õpetab ja vastutab õpetaja  Irina Laidna.

 

PIKAPÄEVARÜHMA NÄDALAPLAAN 2017/2018 II poolaasta

 

Pikapäevarühma tegevused on: erinevad vaba aja tegevused, õues viibimine,  õppemängud, raamatukogu külastus, koduste õppetööde tegemine. 

 

ESMASPÄEV 5. tund 12.05 – 13.05 1.-2. klass PPR Airi Veisner
    12.05 – 13.05 4.- 5. klass PPR Irina Laidna
    12.20 – 13.05 Tantsuring (1. klass) Helena Pihel
    12.20 – 13.05 Keraamikaring (1. grupp) Ingrid Kitt
6. tund 13.05 – 14.05 1.-2. klassi PPR Airi Veisner
    13.05 – 14.05 3.-5. klass PPR Irina Laidna
  13.20 –  14.05 Tantsuring (2.-3.klass) Helena Pihel
  13.20 –  14.05 Keraamikaring (2. grupp) Ingrid Kitt
7. tund 14.05 – 15.00 4. klass PPR Irina Laidna
    14.15 – 15.00 Keraamikaring (3. grupp) Ingrid Kitt
14.15 –  15.00 Spordiring (1.-3. klass) Kuldar Paju
  8. tund 15.00 – 16.10 1.-3. klass PPR Irina Laidna
15.10 – 15.55 Kergejõustik (4.-9. klass) Kuldar Paju
TEISIPÄEV 5. tund 12.05 – 13.05 1. klass PPR Irina Laidna
6. tund 13.05 –  14.05 1.-2. klass PPR Airi Veisner
  13.05 –  14.05 3.-4. klass PPR Irina Laidna
  13.20 –  14.05 Spordiring (1.-3. klass) Kuldar Paju
  7. tund 14.05 – 15.00 4.-5. klass PPR Irina Laidna
14.15 – 15.00 Vene keele huviring (1.-4. klass) Tatiana Danilo
14.15 – 15.00 Jalgpall (1.-3. klass) Kuldar Paju
  8. tund 15.00 – 16.05 1.-3. klass PPR Irina Laidna
15.10 – 15.55 Kergejõustik (4.-9. klass) Kuldar Paju
KOLMAPÄEV 5. tund 12.05 – 13.05 1.-2. klass PPR Airi Veisner
12.05 – 13.05 3. klass PPR Irina Laidna
6. tund 13.05 – 14.05 1.-2. klass PPR Airi Veisner
    13.05 – 14.05 3.-5. klass PPR Irina Laidna
13.20 – 14.05 Jalgpall (1.-3. klass) Kuldar Paju
  13.20 – 14.05 Mudilaskoor (1.-4. klass) Reet Ristmägi
7.-8. tund 14.15 – 15.55 Jalgpall (4.-9. klass) Keila JK
NELJAPÄEV 5. tund 12.05 – 13.05 4. klass PPR (P) Irina Laidna
6. tund 13.05 – 14.05 1. klass PPR Airi Veisner
  13.05 – 14.05 3.-4. klass PPR Irina Laidna
7. tund 14.15 –  15.00 Plokkflööt Reet Ristmägi
7.-8. tund 14.05 – 16.05 Pikapäevarühm Irina Laidna
7.-8. tund 14.15 – 15.55 Jalgpall (4.-9. klass) Keila JK
  7.-8. tund 14.15 – 15.55 Kunsti- ja käsitööring (4.-9. klass) Ülle Palumets
REEDE 5. tund 12.05 – 13.05 1. ja 4. klass (T)  PPR Irina Laidna
    12.20 – 13.05 2. klassi õpiabi Airi Veisner
   6.tund 13.05 – 14.05 2. klass  PPR Airi Veisner
13.20 – 14.05 1. klassi õpiabi Raili Kann
    13.05 – 14.05 4. klass PPR (T) Irina Laidna
  7. tund 14.15 –  15.00 Tantsuring (4.-5. klass) Helena Pihel
14.15 – 15.00 Malering Mart Roomets
  8. tund 15.00 – 16.05  1.-5. klass PPR Irina Laidna

 

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.

Pikapäevarühma avaldus