foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Artikli sisukord

Lae alla juhised PDF dokumendina

Ruila Põhikoolis koosneb loovtöö reeglina järgmistest osadest:

TIITELLEHT

SISUKORD

SISSEJUHATUS (0,5-1 lk)

TÖÖ PÕHIOSA (teoreetilise loovtöö korral 5-8 sisulehekülge; praktilise loovtöö korral 3-5 sisulehekülge).

Teoreetilise loovtöö korral sisaldab töö põhiosa järgmisi osasid:

1) Teoreetiline taust

2) Uurimuslik osa, sh metoodikaülevaade

3) Uurimustulemuste analüüs, järeldused

Praktilise loovtöö korral sisaldab töö põhiosa järgmisi osasid:

1) Teoreetiline taust

2) Töökäigu ja tegevuste kirjeldus

KOKKUVÕTE (1-2 lehekülge)

KASUTATUD KIRJANDUS

LISAD