foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Hindamisperioodid Ruila koolis 2019/2020 õppeaastal

  • I hindamisperiood: 1. september - 1. detsember.
  • II hindamisperiood: 2. detsember - 8. märts
  • III hindamisperiood: 9. märts - 5. juuni

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2019/2020 õppeaastal 

  • eesti keel (kirjalik) 1. juuni 2020
  • matemaatika (kirjalik) 4. juuni 2020
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni 2020

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020 õppeaastal

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) 12. mai 2020

4. klassi tasemetööd: 

  • loodusõpetus (elektrooniline) 1.-2. oktoober 2019

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (elektrooniline) 13. mai 2020

7. klassi tasemetööd:

  • loodusõpetus (elektrooniline) 24.-25. september 2019