foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Ruila Põhikool osaleb SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“, karjääriõpetuse pilootkoolina.

Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest 

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

 Pilootkooli roll on olla:

  • uute ideede ja vahendite katsetaja karjääriõppe lõimimisel õppeprotsessi; 
  • aktiivne osaleja õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega;
  • aktiivne osaleja karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates üleriigilistes uuringutes.