foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Õppenõukogu korralised koosolekud 2018/2019 õppeaastal toimuvad:

nr 1 28.11.2018 kell 14.15

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 4. Õpilaste tunnustamine 
 5. Huvitöö ja õppeedukuse autahvlile õpilaste kandmine
 6. Jooksvad küsimused

nr 2 30.01.2019 kell 14.15

Päevakord: 

 1. Kooli arengukavale arvamuse andmine
 2. Õpilaste turvalisusega seotud riskide arutelu
 3. Hädaolukorra lahendamise plaani ülevaatamine

nr 3 06.03.2019 kell 14.15

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Hindamisjuhendi analüüs
 4. Jooksvad küsimused

nr 4 05.06.2019 kell 14.15

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Täiendavale õppetööle määramine
 5. Õpilaste tunnustamine
 6. Jooksvad küsimused

nr 5 17.06.2019 kell 14.15

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Aienkiituskirjaga tunnustamine
 3. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 4. Klassikursust kordama jätmise otsustamine
 5. Jooksvad küsimused

nr 6 21.06.2019 14.00

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

nr 7 29.08 2019 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 3. Ruila Põhikooli 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 4. Ruila Põhikooli 2018/2019 õppeaasta aruande arutelu.
 5. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.