foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Õppenõukogu korralised koosolekud 2019/2020 õppeaastal toimuvad:

Õppenõukogu nr 1 (erakorraline) 07.10.2019.2019 kell 8.15

Päevakord:

 1. Mõjutusmeetme rakendamine. 

Õppenõukogu nr 2 27.11.2019 kell 14.20

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 3 04.03.2020 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste tunnustamine
 4. Huvitöö ja õppeedukuse autahvlile õpilaste kandmine
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 4 05.06.2020 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Täiendavale õppetööle määramine
 5. Õpilaste tunnustamine
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 5 16.06.2020 kell 10.00

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 6 28.08.2020 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 3. Ruila Põhikooli 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 4. Ruila Põhikooli 2019/2020 õppeaasta aruande arutelu.
 5. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.