foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Õppenõukogu korralised koosolekud 2019/2020 õppeaastal toimuvad:

Õppenõukogu nr 1 (erakorraline) 07.oktoobril 2019 kell 8.15

Päevakord:

 1. Mõjutusmeetme rakendamine. 

Õppenõukogu nr 2 (erakorraline) 25.novembril 2019.2019 kell 8.00

Päevakord:

 1. Mõjutusmeetme rakendamine. 

Õppenõukogu nr 3 4. detsembril 2019 kell 14.20

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine
 4. Hindamisjuhendi analüüs
 5. Tunnivaatluste kokkuvõte
 6. Klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord 
 7. Õpilasraamatu vormi kinnitamine
 8. Tunnistuse vormi muutmine
 9. Hädaolukorra lahendamise plaani ülevaatamine
 10. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 4 6. märtsil 2020 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste tunnustamine
 4. Huvitöö ja õppeedukuse autahvlile õpilaste kandmine
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 5 (erakorraline) 7. mail 2020 kell 15.00

Päevakord:

 1. Hindamisjuhendi muutmine seoses distantsõppega
 2. Õppetöö korraldamine alates 18.maist.
 3. Kooli lõpetamise korraldamine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 6 5. juunil 2020 kell 10.00

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Täiendavale õppetööle määramine
 5. Õpilaste tunnustamine
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 7 15. juunil 2020 kell 10.00

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 8 28. augustil 2020 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Ruila Põhikooli 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 3. Ruila Põhikooli 2019/2020 õppeaasta aruande arutelu.
 4. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.