foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

$1·         Direktor tänas 9. klassi õpetajate päeva organiseerimise ja läbiviimise eest. Samuti avaldati tänu õpetajatele, kes aitasid õpilastel üritust ette valmistada

$1·        Õpilasomavalitsuse liikmeid oodatakse täna, peale 3. tundi, ühisele arutelule, et õpilasomavalitsus kujundaks oma arvamuse kooli ümberorganiseerimise kohta. Õpilasomavalitsuse arvamus edastatakse vallavalitsusele.

$1·         Õppealajuhataja tuletas õpilastele meelde, et puudulike hinnete parandamiseks on jäänud vaid nädalajagu päevi ja õpilased suhtuksid hinnete parandamisse kohusetundega.

$1·         Eelmisel nädalal toimunud Kernu valla põhikoolide vahelised võistlused kergejõustikus võitis Ruila Põhikool. Õpetaja Kuldar tänas kõiki osalejaid.

$1·         Huvijuht avaldas kiitust 6. klassi esindusele, kes osales eelmisel nädalal 6. klasside õpioskuste olümpiaadil. Esikohta küll ei saavutatud, küll aga said osalenud õpilased positiivse kogemuse.

$1·         Huvijuht ootab õpilasesinduse liikmeid kolmapäeval, 8. oktoobril peale 4. tundi muusikaklassi, et arutada olulisi küsimusi.