foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

 

Kui tihti mõeldakse koolivalmiduse all lugemis- ja arvutamisoskust, siis hoopis olulisemad on lapse psüühiliste protsesside, tähelepanu, tajud , mälu ja kõne eakohane areng. Õppimise eelduseks on oskus märgata, vastu võtta teavet, võrdlemine, uute teadmiste kasutamine praktikas. Tegutsemine, uurimine ja avastamine läbi mängu arendavad loova ja uudishimuliku lapse, kellel on positiivne õpi- ja tunnetushuvi. Siit ka lasteaia suund, mis seab eesmärgiks loovuse arengu läbi käeliste tegevuste.

Lasteaed lähtub õppeprogrammi ülesehitusel Ruila Põhikooli kui ühendorganisatsiooni väärtustest ja eesmärkidest, meie visiooniks on olla üheks haridus- ja kultuurikeskuseks Kernu vallas. Arendustöö käigus täpsustasime ka kooli missiooni, milleks on leida üles iga lapse tugevused, nõrkused ja anded, suunates teda tegelema just nende valdkondadega, mis tal hästi välja tulevad ja huvi pakuvad ning aidates üle saada nõrkustest. Jagame õpetamisel seisukohta, kus arvestatakse iga lapse individuaalsusega. Õpetaja vastutus laieneb isiksuse kasvatamisele, mis toetub ühistele kokkulepitud väärtustele.

Lisaks tavapärasele lasteaiale, on lähtudes kunsti- ja käsitöösuunast, meie uude majja planeeritud käsitöökoda, mida hakkab juhendama lasteaia õppealajuhataja- käsitööõpetaja Rita Pukk. Käesoleva aasta veebruarist kuulutasime välja ka konkursi õpetajate ja õpetaja abi kohtadele. Hakkame tööle kolme õpetaja mudeli baasil, kus kattuva tööajaga töötab rühmas kolm pedagoogilise ettevalmistusega õpetajat ja õpetaja abi, sest üheks oluliseks kvaliteedi näitajaks on täiskasvanute ja laste suhtarv rühmas, et tagada kvaliteetne õppe- kasvatustöö rühmas. Aktiivse tegevuse ajal on rühmas tööl korraga kolm inimest. Pakume õpetaja abidele pedagoogilist tuge, et nad oleksid valmis osalema töös lastega.

Lasteaia õuealale on planeeritud loodusõppe- ja seiklusrada, õuesõppemaja, liumäed, ronilad ja palju erinevaid mänguatraktsioone, mis annavad põhjust mängu- ja liikumislustiks ning valmistavad lapsi ette läbi seiklusvõistluse õppimiseks koolis. Arengukava koostades võtsime tegevuste planeerimisel aluseks teisigi traditsioone, millest ühiselt lähtuma hakata- tarkusepäev, lauluvõistlus, kontserdid, kogukondlikud üritused jne.

Usun, et saame Laitsesse huvitava ja armsa maja, millele koos hing sisse puhuda.

Lapse lasteaeda registreerimiseks palume saata avaldus See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , info tel 5163534.

Loodame rühmad komplekteerida ja tagasisde anda 31.maiks 2015.

Tiia Rosenberg

Ruila Põhikooli direktor