foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Puudumisest ja vabastusest teavitamine

Puudumistest teavitamine: SMS (õpilase nimi ja klass) numbril 555 12 498

Vabastusest teavitamine: SMS (õpilase nimi ja klass) numbril 585 31 801

Head vanemad, suured tänud Teile toetuse ja koostöö eest distantsõppe organiseerimisel ja läbiviimisel. Ruila koolis on olnud palju huvitavat uut õpikogemust ning põnevaid tulemusi! Suured tänud nii hoolekogu kui kõikide vanemate toetuse eest!

Alates 18. maist taastame osaliselt kontaktõppe ja kutsume kooli 9. klassi ning õpilased, kellele nende õpetajad saadavad personaalse kutse. Õppetöö toimub tunniplaani alusel. Vanemad otsustavad, kas lapsele on koolitulek turvaline ja annavad sellest klassijuhatajale teada. Kui vanem kaalub riske ja otsustab, et tema lapsele ei ole ohutu kooli tulla, jätkab õpilane distantsõppel. Hommikul kooli tulles ja peale 6. tundi teenindab õpilasi koolitransport tavapärastel aegadel ja marsruutidel.

Individuaalset juhendamist vajavate õpilastega võtavad aineõpetajad isiklikult ühendust ja lepivad õppevormis kokku.

Koolis tuleb juhinduda eriolukorra nõuetest.

200508_soovitused_koolidele_covid-19.pdf

Alates 18. maist kuni kuu lõpuni tegelevad õpilased oma klassiprojektidega, õpetajad viivad läbi ainealaste tulemuste seire, et saada ülevaade õpilaste teadmistest ning planeerida järgmise õppeaasta algust. Juuni esimesel nädalal toimuvad klassimatkad, kus õpetaja teeb klassiga kokkuvõtte õppeaastast. Elektroonilised tunnistused saavad lapsed 8. juunil.

2019/2020 õppeaasta lõpetamiseks kinnitati Ruila kooli ajutine hindamisjuhendi muudatus, mille kohaselt pannakse aastahinne tunnistusele kahe esimese trimestri positiivsete keskmiste hinnete alusel, kusjuures viimane trimester peab olema „arvestatud“. Viimasel trimestril käitumist ei hinnata. 8. klassi loovtöö kaitsmine lükatakse edasi järgmise õppeaasta septembrisse.

Kasutame eriolukorda erilisteks võimalusteks õppimisel!

Parimaga

Tiia Rosenberg

Ruila Põhikooli direktor