foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

Lastevanemate üldkoosolek toimub 12. septembril kell 19.00. 

Päevakorras: 

  1. Muudatused kooli kodukorras
  2. Muudatused hindamisjuhendis
  3. Huviringide töökorraldus ja tasustamine
  4. Pikapäevarühma töökorraldus
  5. Kokkuvõte hoolekogu tööst
  6. Uute liikmete valimine hoolekogusse.