foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

  • Õpilastele tutvustati muudatusi kooli kodukorras:

o   hea tava kohaselt ei kasutada Ruila koolis mobiiltelefoni ka vahetundide ajal. Korduva keelamise puhul on õpetajal õigus telefon ära võtta ja see tagastatakse õpilase vanemale.

o   puudumistõendid esitatakse sel õppeaastal ainult e-kooli keskkonnas. Paberil puudumistõendeid ei aktsepteerida.

o   tunnistused antakse iga õppeveerandi lõpul 1.-4. klassile, 5.-9. klass saab tunnistuse kooliaasta lõpul.

  • Algava õppeaasta huviringide toimumisajad on leitavad nii kooli koduleheküljelt (rubriigist „Huvitöö“) kui ka õpilastele mõeldud stendilt. Huviringid alustavad oma tööd 14. septembrist.  Huviringi astumise avaldusi saab klassijuhatajalt, samuti leiab  avalduse kooli kodukodulehelt.

  • 1.-4. klassi õpilastelt oodatakse pikapäevarühma avaldusi.

  • Hommikusöögi eest tasumise tähtaeg on 14. september.

  • Teisipäeval, kell 19.00 toimub lastevanemate koosolek.