foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

  • 18. märtsil toimus koolitranspordi korralduse ja turvalisuse teemal arutelu, esindatud olid Kernu vallavalitsus, Ruila Põhikooli hoolekogu, Harju Maavalitsus, õpetajad ja lapsevanemad.  Ühiselt otsustati järgmist:

    • koolibussi paigaldatakse kaamera, mis võimaldab vajadusel korrarikkumiste asjaolud täpsemalt fikseerida, eesmärgiks on tagada avalikust korrast ja viisakusreeglitest kinnipidamine koolibussis.

    • toime pandud korrarikkumistest informeeritakse koheselt noorsoopolitseid, kes edastab rikkumise materjalid Harju maakonna alaealiste komisjonile. Alaealiste komisjon omakorda tegeleb noorega edasi, kohaldades vastavaid mõjutusvahendeid.

  • 8. klassi õpilaste ettepanekul ja osavõtul hakatakse koolis pidama vestlusringe lastega, kes paistavad silma tunnikorra rikkumise ja kaasõpilaste rahu häirimisega. Vestluse toimumisest teavitatakse enne konkreetse lapse vanemaid.