foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruila küla, Saue vald, 76315, Eesti. ruilakool@ruilakool.ee, +372 60 78 736, +372 5551 2498

Ruila Põhikool

Leiame igas lapses parima ja õpetame tema tugevustest lähtuvalt

  • Lugupeetud lapsevanemad! Palun jälgida liikluseeskirju ning bussipeatuse juures oleva sissesõitu keelava märgi alt mitte sisse sõita. Selline teguviis on tekitanud mitu liiklusohtlikku olukorda.

  • Õpilastele pandi südamele, et kooli bussipeatuses bussist väljudes ja koolimaja poole liikudes tuleb hoolikalt panna tähele ümbritsevat liiklust, sest hommikuti on sõidukeid palju.

  • Kokkuvõte mardimaskide võistlusest tehakse nädala jooksul, võitjad (nii klasside kui individuaalarvestuse osas) tehakse teatavaks 17.11 õpilaskogunemisel.

  • Pimedad ajad on saabunud, helkuri kandmine on kohustuslik! Igal õpilasel peab iseenda elu ja tervise huvides olema riiete küljes helkur. Parim koht helkuri kandmiseks on paremal pool, põlvede kõrgusel (autotulede valgusvihk on umbes samal kõrgusel). Ka sel aastal toimub helkurikandmise kontroll, mida korraldab noorsoopolitsei koos kooli huvijuhi ja hoolekoguga.

  • Teisipäeval, 11. novembril sõidab 3. klass Tondiraba jäähalli uisutama. Väljasõit kell 14.00, tagasi jõutakse 17.00 paiku.

  • 12. novembril toimub lahtine tund 7. klassis (1 tund, geograafia, õpetaja Tiina Nurmela). 14. novembril toimub lahtine tund 9. klassis (7. tund, ühiskonnaõpetus, õpetaja Tiia Rosenberg). Lahtisi tunde on oodatud külastama nii lapsevanemad kui teised õpetajad.

  • Kooli kodulehel on avatud foorum. Foorumi kasutamiseks tuleb end kooli kodulehel kasutajaks registreerida. Küsimused ja vastused kuvatakse foorumis avalikult, aga tundlike teemade puhul on võimalik igal kasutajal vahetada kasutajanime.